Praktijkinformatie

Logopedie in Utrecht Oost! Bij Logopediepraktijk Merel kunt u en/of uw kind terecht voor onderzoek en behandeling van  problemen op het gebied van: taal, spraak, gehoor, stotteren, afwijkend mondgedrag, adem/ stem en slikken. De praktijklocatie in Utrecht Oost ligt vlakbij het Diakonessenhuis en het Wilhelminapark. Met openbaar vervoer en het eigen vervoer is de praktijk goed bereikbaar en er zijn voldoende (betaalde) parkeermogelijkheden. Daarnaast is de praktijk kinderwagen- en rolstoelvriendelijk. U kunt zich aanmelden met en zonder verwijzing. Behandelingen zijn op afspraak en zijn zowel op de praktijk als online mogelijk.  Voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak, neem gerust contact op! De praktijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Hieronder vindt u meer informatie over de praktijk, werkwijze en voorwaarden.


 

Na aanmelding bij de praktijk vindt allereerst een intake plaats. Tijdens deze eerste afspraak ga ik samen met u in op de reden van aanmelding voor logopedie.

In het geval van aanmelding zonder een verwijzing zal tijdens de eerste afspraak een korte screening plaatsvinden op basis waarvan wordt bekeken of er mogelijk indicaties zijn die maken dat er toch eerst even door een (huis)arts moet worden meegekeken voordat logopedisch onderzoek en behandeling kan worden gestart. In de praktijk wordt gewerkt met een behandelovereenkomst. Hierin worden de volgende gegevens vastgelegd: u verleent
wel/geen toestemming voor het uitwisselen van gegevens (per mail) met andere betrokkenen zoals de verwijzer, huisarts of leerkracht, mag ik u na afloop van het behandeltraject een geanonimiseerd klanttevredenheidsonderzoek sturen en geeft u aan dat u bekend bent met de geldende praktijkregels.

De eerste afspraak
Wilt u meenemen naar de eerste afspraak:

  • verwijsbrief (als u die heeft),
  • geldig legitimatiebewijs van u / uw kind,
  • zorgpas van uw verzekeringsmaatschappij, en
  • alle vragen die u mogelijk al heeft voor mij.

Onderzoek
Na het intakegesprek, wordt logopedisch onderzoek gedaan. Afhankelijk van de hulpvraag zijn hiervoor meerdere logopedie-afspraken nodig. Het resultaat en advies wordt daarna met u besproken. Is logopedie nodig? Dan wordt er een behandeltraject opgestart.

Behandeltraject
Op basis van een behandelplan, zal 1 of 2 keer per week een logopediebehandeling plaatsvinden van 25 minuten per keer. Een behandeling kan op de praktijklocatie in Utrecht Oost plaatsvinden maar ook online via beeldbellen (tele-logopedie). Voor goede logopedische zorg vindt er ook samenwerking plaats met verschillende disciplines waaronder: huisartsen, tandartsen, orthodontisten, leerkrachten, intern begeleiders, medewerkers van diagnostische centra zoals PENTO en Kentalis.

Evaluatie
Gedurende het behandeltraject wordt er tussentijds en aan het eind geëvalueerd en vindt verslaglegging plaats.

Ik wil een afspraak afzeggen en verplaatsen, kan dat?
Soms komt een logopedie-afspraak niet zo goed uit en wilt u deze liever afzeggen en verzetten. Neem dan contact op met de praktijk. Wanneer u de behandeling niet wil laten doorgaan, moet u dit tenminste 24 uur van tevoren doorgeven via de telefoon, voicemail, email of whatsapp. Bij geen of een te late afmelding behoudt Logopediepraktijk Merel zich het recht voor om een verzuimtarief van €30 per te laat of niet afgemelde behandeling bij u in rekening te brengen. Deze verzuimfactuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en moet u zelf betalen binnen 14 dagen na ontvangst.

Logopediepraktijk Merel heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de kosten voor een logopedische behandeling in rekening worden gebracht tegen het tarief van uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt logopedie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Een uitzondering hierop is het geval van een verzuimsituatie doordat u niet of te laat de logopedie-afspraak hebt afgezegd.

Vanaf 18 jaar geldt dat de vergoeding voor logopedie eerst onder het verplicht eigen risico van €385 valt. Als u uw eigen risico voldaan hebt dan wordt de logopedie vergoed door uw zorgverzekeraar tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd.

Verandert u van zorgverzekering? Geef dit zo snel mogelijk door aan uw logopedist.

Voor niet-gecontracteerde logopedische ondersteuning – hierbij kan gedacht worden aan het op verzoek deelnemen bij overleg op school of verslaglegging aan derden (niet zijnde de verwijzer) – worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Betalingsvoorwaarden
U dient in het bezit te zijn van een geldig verzekeringsbewijs. Eventuele facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

 

Privacyreglement
Logopediepraktijk Merel gaat zorgvuldig met al uw informatie om en voldoet aan de geldende
privacy wet- en regelgeving. Dit privacyreglement beschrijft hoe de praktijk omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. 

Indien u vragen heeft over het privacyreglement kunt u terecht bij de praktijkhouder, een e-mail sturen naar info@logopediepraktijkmerel.nl, het contactformulier invullen en/of telefonisch contact opnemen met de praktijk 06 19032338

Klik hier voor het privacyreglement.

Klantentevredenheidsonderzoek
Sommige zorgverzekeraars stellen verplicht dat de logopediepraktijk een klantentevredenheidsonderzoek (PREM) uitvoert. Deze wordt, na uw toestemming, toegezonden via de email. Het klantentevredenheidsonderzoek is geheel anoniem.

NIVEL
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van de kwaliteit van gezondheidszorg in Nederland, werkt Logopediepraktijk Merel samen met NIVEL Zorgregistraties en levert de praktijk, na uw toestemming, geheel anonieme gegevens aan. Meer informatie vindt u op de website van het NIVEL.


Er wordt naar gestreefd om in de logopedische begeleiding te voldoen aan uw wensen.  Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder/verzorger van uw kind toch niet tevreden bent of een klacht heeft over de begeleiding. Het zou heel fijn zijn als u dit eerst bespreekt met de behandelend logopedist om uw klacht op te lossen. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Merel is aangesloten bij deze klachtenregeling.

Klik hier voor de WKKGZ klachtenfolder NVLF

Heeft u vragen? Stel deze gerust tijdens de afspraak of neem contact op.

Logopediepraktijk Merel | Vossegatselaan 45 3583 RR Utrecht | tel 06 19 03 23 38 | Copyright © 2023