Over mij

Merel Brekhof

Logopedist & praktijkhouder

Hallo, mijn naam is Merel en met veel enthousiasme werk ik sinds 2019 als logopedist. In april 2021 ben ik een  logopediepraktijk gestart waar spreekplezier en samenwerking centraal staan. Sinds eind september 2021 is de praktijk gevestigd in Utrecht aan Vossegatselaan 45.

Met kinderen werk ik niet alleen met oefeningetjes op papier aan tafel maar vooral ook spelenderwijs en in de ruimte. Met plezier en aansluitend bij de belevingswereld oefenen we samen aan datgene waar logopedische hulp bij wordt gevraagd.

Ik help ook graag volwassenen met een hulpvraag. In een laagdrempelige, vertrouwde en toegankelijke omgeving zet ik mij in om zo goed mogelijk logopedische begeleiding en adviezen te geven.

Ik ben allround geschoold en mijn ervaring ligt o.a. op het gebied van taal- en spraakproblematiek, jonge niet pratende kinderen, verminderde verstaanbaarheid en afwijkende mondgewoonten. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast overleg ik regelmatig met andere logopedisten in een kwaliteitskring en ik hou mijn kennis up-to-date door regelmatig na- en bijscholing te volgen.

Door mij gevolgde na- en bijscholing betreft:

  • Metaphon therapie voor kinderen met fonologische ontwikkelingsstoornissen
  • Diagnostiek voor meertalige kinderen
  • Workshop Lax VOX (bubbelen)
  • Update TOS
  • Selectief Mutisme
  • Samenwerking tussen logopedie en fysiotherapie bij behandeling van COVID-19
  • Workshop Slissende Slangen
  • Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson & Paden