Veelgestelde vragen

* Wat is logopedie en wie kunnen bij een logopedist terecht? Bij problemen en vragen op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, afwijkend mondgedrag en slikken, biedt een logopedist hulp en adviezen. Iedereen kan logopedische hulp vragen, er is geen leeftijdsgrens.

*Biedt Logopediepraktijk Merel ook hulp op het gebied van afasie, dysfagie, dysartrie, en Parkinson? Nee, hoewel ik graag ook op deze aandachtsgebieden logopedische zorg wil bieden, is dit niet mijn expertise en verwijs ik door naar hierin gespecialiseerde logopedisten.

* Hoe ziet een behandeltraject eruit en wat is de behandelduur? Dit is heel afhankelijk van de hulpvraag en wat uit het logopedisch onderzoek naar voren komt.  Om toch enigszins een indicatie te geven:

  • Bij spraak- en taal gerelateerde problematiek vinden de behandelingen meestal wekelijks plaats en duurt een behandeltraject 3 tot 6 maanden waarna er geëvalueerd wordt.
  • Bij OMFT-trajecten (mondgedrag) wordt uitgegaan van een behandelperiode van 6 maanden tot een jaar, waarbij de behandelingen eerst elke week plaatsvinden maar bij voldoende vooruitgang worden de afspraken afgebouwd naar eens in de 2, 4 en 8 weken.
 

 *Kan ik de praktijk ook bereiken door een Whatsapp-bericht te sturen? Ja dat kan.  U kunt de praktijk behalve telefonisch en per mail ook bereiken middels Whatsapp. Een uitzondering hierop geldt voor privacy-gevoelige informatie.

*Wordt logopedie vergoed door de zorgverzekeraar? Alleen directe behandeltijd wordt door uw zorgverzekeraar vergoed.  Logopediepraktijk Merel heeft contracten met alle zorgverzekeraars en logopedie zit in het basispakket. Dit betekent dat voor kinderen tot 18 jaar de logopedie-behandelingen volledig vergoed worden. Vanaf de leeftijd van 18 jaar geldt wel eerst het eigen risico. 

*Wat is directe behandeltijd en wat wordt dan niet door de zorgverzekeraar vergoed? Directe behandeltijd wil zeggen een daadwerkelijke behandelafspraak tussen logopedist en cliënt op de praktijklocatie of middels tele-logopedie. Overleg met bijvoorbeeld school, of afstemming tussen logopedie en het kinderdagverblijf, of tussentijdse rapportage voor bijvoorbeeld de aanvraag van een cluster 2 ondersteuningsarrangement, zijn verrichtingen die de zorgverzekeraar niet vergoedt en in rekening worden gebracht bij de aanvrager.  Ook niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoedt door de zorgverzekeraar.

* Welke tarieven worden gerekend voor verrichtingen die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed?

  • Overleg met derden per 30 minuten: 42 euro.
  • Verslaglegging aan derden per 30 minuten 42 euro.
  • Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak: 30 euro.

Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 december 2023. Logopedie is vrijgesteld van Btw.

 

 

 

 

                                                               Twijfels of vragen? Bel, app of mail gerust even!

 
 

*

 
 

 

*

Logopediepraktijk Merel | Vossegatselaan 45 3583 RR Utrecht | tel 06 19 03 23 38 | info@logopediepraktijkmerel.nl | copyright 2023